Informasjon om høye strømpriser

Vi er som kjent inne i en periode der strømprisene er betydelig høyere enn det vi har vært vant til de siste årene. Det er flere årsaker til dette; magasinfyllingen i Sør-Norge er betydelig lavere enn normalt, vi har fått flere kabler til utlandet der strømprisen er vesentlig høyere enn i Norge. Høy strømpris på kontinentet skyldes delvis rekordhøy gasspris og at all tysk kjernekraft blir faset ut. Alt dette sammen med økt forbruk som følge av det grønne skiftet fører til at prisene er høye.

Er det noe du som forbruker kan gjøre for å bøte på dette? Selve strømprisen er det ikke mye man kan få gjort med på kort sikt. Det man kan påvirke er eget strømforbruk. En normalhusholdning bruker mest strøm på oppvarming og varmtvann.
Som et eksempel kan du fordele forbruket ved å ikke sette på vaskemaskin og tørketrommel mellom 07:00 og 10:00 på morgenen og ikke mellom 16:00 og 19:00 på ettermiddag/kveld. Man skal være klar over at det ikke anbefales å bruke slike produkter om natten grunnet brannfare. Innetemperatur er også et moment som kan vurderes og om det eventuelt er behov for oppvarming av hele huset. Installasjon av en god varmepumpe kan for eksempel avgi varme 2-3 ganger strømforbruket den bruker.

Når det gjelder kjøp av strøm har man ulike muligheter i forhold til hvilken avtale man har med sin strømleverandør. Dersom man har økonomi som tåler svingninger i strømprisen, kan man velge en strømavtale som følger markedet, dvs. spotavtale. Dersom man ønsker mer forutsigbarhet er det mulig å tegne fastprisavtale der en låser prisen for en kortere eller lengre periode. Fastprisavtale er en type forsikring for å unngå perioder med altfor høy pris. Det er ikke lett å forutsi på hvilket tidspunkt det er gunstig å inngå den type avtale. Tidspunktet må vurderes av den enkelte kunde.

Har du behov for veiledning i forhold til ditt strømforbruk kan du kontakte oss på telefon 35949000. Våre kundebehandlere kan gi deg nøytral veiledning i forhold til ditt strømforbruk og hvilke muligheter du har i forhold til valg av strømavtaler.

På nettselskapet Føre AS sin nettside, www.foere.net, kan du logge på «Min Side» og finne informasjon om ditt forbruk.

Med vennlig hilsen

Telemark Energi AS

 

Del artikkelen

Les flere artikler

Søk om midler fra Kraftriket Fondet!

Kraftriket støtter den lokale innsatsen Midt-Telemark Turn er nyetablert og har på kort tid fått mange aktive medlemmer. Det bekrefter at det har vært et

Vi bytter navn til Telemark Energi

Navnebyttet kommer som følge av skjerpede regler som sier at nettselskaper ikke kan dele navn med mor- og søsterselskaper i samme konsern.