Personvernerklæring Telemark Energi AS

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson.
Telemark Energi AS fokuserer på å ivareta og beskytte våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Telemark Energi AS, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet av denne personvernerklæringen. Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning oppstiller.

1. BEHANDLINGSANSVARLIG
Telemark Energi AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Telemark Energi AS.

2. FORMÅL MED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Telemark Energi AS registrerer personopplysninger om våre kunder (inkl. grunneiere vi har avtale med) for å kunne identifisere korrekt kunde på våre anlegg slik at leveranse, kundebehandling, fakturering og innkreving av utestående kan gjennomføres på en korrekt og sikker måte.

3. BEHANDLINGSGRUNNLAG
Ved å bestille tjenester fra Telemark Energi AS og når et kundeforhold/avtale opprettes samtykker kunde til at Telemark Energi AS innhenter, registrerer og behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen. Det er Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapenes nøytralitet mv som definerer hvilke opplysninger som skal registreres ved opprettelse av nettleieavtale.

4. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI OG HVOR HENTES DE FRA
Telemark Energi AS behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse og mobilnummer.
I tillegg samler Telemark Energi AS løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold til oss, for eksempel opplysninger om strømforbruk, kundehistorikk og målepunkt-ID.
På noen deler av vår hjemmeside www.tenergi.no benyttes informasjonskapsler, såkalte cookies. På sider som krever pålogging (Min side) vil det lagres informasjon om hvem du er slik at du slipper å skrive inn hvem du er neste gang du besøker siden.
Vi samler også inn anonym informasjon om hva de enkelte brukerne gjør på våre sider. Dette gjør vi for å kunne forbedre våre tjenester. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Ved å blokkere alle cookies kan du miste tilgangen til deler av vår hjemmeside.

5. SAMMENSTILLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Telemark Energi AS forbeholder seg retten til å sammenstille dine personopplysninger med personopplysninger fra andre kunder og opplysninger fra andre kilder. Slik sammenstilling vil alltid skje i anonymisert form, og kan for eksempel danne grunnlag for råd om din energibruk. Det kan tenkes at Telemark Energi AS vil bruke de sammenstilte opplysningene som underlag for planlegging av nettvedlikehold.

6. OPPBEVARING, LAGRING OG SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.
Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Telemark Energi AS har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Telemark Energi AS ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

7. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:
a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
c. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.
Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Telemark Energi AS tilgjengeliggjør ovennevnte personopplysninger for de selskapene som etter avtale med Telemark Energi AS forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester.
Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Telemark Energi AS sine krav til behandling og bruk av personopplysninger i forhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.
Telemark Energi AS kan videre gi tredjepart tilgang til akkumulerte og anonymiserte data.

8. DINE RETTIGHETER
Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Telemark Energi AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

9. REVISJON AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN
Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom behandlingen av personopplysninger endres, eller revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov. Telemark Energi AS vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider. Sist revidert i april 2022 i forbindelse med nytt navn.

10. KONTAKTOPPLYSNINGER
Du kan kontakte kundeservice på 35 94 90 00 eller firmapost@tenergi.no for endring/sletting av personopplysninger.
Dersom du ønsker oversikt over hvilke personopplysninger Telemark Energi AS har registrert på deg, ta kontakt med oss.

11. HENVENDELSER
Har du spørsmål om Telemark Energi AS sin behandling av personopplysninger eller vår personvernpolicy,
kan du henvende deg til firmapost@tenergi.no, evt.

Telemark Energi AS
Grønvoldvegen 1
3830 Ulefoss