Våre kraftverk

Telemark Energi AS driver produksjon av vannkraft i Midt-Telemark og Nome gjennom  hel- eller deleide produksjonsanlegg. Vi er en fornybar region hvor det produseres mer evigvarende grønn vannkraft enn vi forbruker. 

Fornybar energi
0 %

Kvitingen kraftverk​

GWh / pr år
0

Kvitingen kraftverk er et vannkraftverk i Midt-Telemark kommune i Vestfold og Telemark. Det ligger i lia over Sætersbø. Det tar vann fra Dyrud Damtjønn og Tveitvatna. Begge vannene er regulerte.

Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på 217 meter i Kisebekken.

Installert effekt er 300 kW. Årsproduksjon er 1,7 GWh.

Oterholt kraftverk ​​

GWh / pr år
0

Oterholt kraftverk (Oterholtfoss) er et vannkraftverk i Midt-Telemark kommune i Vestfold og Telemark. Det ligger på Kvennøya, nær Bø sentrum. Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på 22 meter i Bøelva.

Installert effekt er 850 kW. Årsproduksjon er 5,1 GWh.

Vrangfoss kraftverk ​​

GWh / pr år
0

Vrangfoss kraftverk er et vannkraftverk i Eidselva i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylke. Kraftverket ble satt i drift i 1962.

Kraftverket har 35 MW installert effekt på to kaplanturbiner og midlere årsproduksjon på 190 GWh.

Eidsfoss kraftverk ​​

GWh / pr år
0

Eidsfoss kraftverk er et vannkraftverk i Eidselva i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylke. Kraftverket ble satt i drift i 1964.

Kraftverket har 15 MW installert effekt på en kaplanturbin og midlere årsproduksjon på 84 GWh.

Vår kraft – din energi

Sammen med våre kunder og leverandører skal selskapet utvikle de beste produktene og tjenestene, slik at vi fremstår som den klart foretrukne samarbeidspartner.