Går sammen med Kraftriket for å bli en sterkere lokal aktør

Styret i Midt-Telemark Energi Holding har besluttet at strømselskapet Midt-Telemark Energi Strøm skal gå sammen med Kraftriket fra nyttår. Dette for å bli en større og sterkere aktør i Telemark innen salg av strøm, varmepumper og solceller.

Midt-Telemark Energi Holding er et konsern som er heleid av kommunene Nome og Midt-Telemark. Midt-Telemark Energi Holding har tre datterselskaper; strøm, nett- og produksjon. Det er strømselskapet som nå går inn i Kraftriket. Midt-Telemark Energi Holding fortsetter som et eget lokalt eid energiselskap der nettselskapet og produksjonsselskapet drives videre som før.

Det er med bakgrunn i de store endringene energibransjen er inne i at vi som selskap nå har kommet til denne positive beslutningen. Med dette mener vi å kunne hevde oss i en knallhard konkurranse fremover. Kraftbransjen er i endring og Midt-Telemark Energi Holding har over tid jobbet med å finne en god og fremtidsrettet løsning for strøm. For oss var det viktig å finne en samarbeidspartner som gjør at vi kan ta en sterkere posisjon i markedet.

Sterkere lokal aktør

Våre innbyggere er stolte av det lokale energiselskapet. I et marked hvor de store aktørene kjører knallharde salgskampanjer, velger fortsatt de fleste å kjøpe strøm fra Midt-Telemark Energi Strøm.  At så mange velger sin lokale strømleverandør betyr at folk setter pris på at ressursene forblir i lokalmiljøet. Kundene vil fortsatt få snakke med de samme som jobber i Midt-Telemark Energi Strøm i dag.

For våre to eierkommuner er det viktig at vi beholder lokalt eierskap i selskapet som selger strøm i nærområdet. Endringen innebærer at vi kan bevare både verdier og arbeidsplasser lokalt, og vi vil understreke betydningen av at vi har denne type arbeidsplasser med viktig kompetanse i kommunene våre.

Kraftriket er en trygg aktør med godt omdømme som passer godt sammen med oss. Sammen med de andre eierne skal selskapet vokse fremover med å tilby gode og konkurransedyktige produkter til kundene. Tatt i betraktning bransjeutviklingen, er vi trygg på at vi har tatt det rette valget for oss og for alle våre kunder.

Fakta om Kraftriket AS

Kraftriket eies av flere små og mellomstore strømselskaper og er en nasjonal leverandør av strøm med lokal tilhørighet. Kraftriket har til sammen ca. 80.000 strømkunder, med ansatte fordelt på kontorer i Hønefoss, Fagernes, Vikersund, Tynset, Lærdal, Stange og nå også Ulefoss.

 

Kontaktpersoner

Midt-Telemark Energi Holding AS v/adm. dir. Jon Arne Mørch Jonassen, tel. 91639462
Kraftriket AS v/adm. dir. Anders Kvamme, tel. 93485005

www.kraftriket.no

Del artikkelen

Les flere artikler

Søk om midler fra Kraftriket Fondet!

Kraftriket støtter den lokale innsatsen Midt-Telemark Turn er nyetablert og har på kort tid fått mange aktive medlemmer. Det bekrefter at det har vært et

Informasjon om høye strømpriser

Vi er som kjent inne i en periode der strømprisene er betydelig høyere enn det vi har vært vant til de siste årene. Det er